Fysioterapia ja Kuntoutus Blogi

1. lokakuuta 2018 14.00

Onko asiakkaallasi suuri kaatumis- ja murtumariski? Kestääkö hän mahdollisen kaatumisen? Osteoporoosia sairastaa 300 000 –400 000 suomalaista. He ovat toimintakykyä uhkaavien murtumien riskissä. Osteoporoosista aiheutuvia murtumia tulee 30 000–40 000 vuodessa, joista lonkkamurtumia on yli 6 000. Yksi murtuma moninkertaistaa uuden murtuman riskin.

Työkalu käyttöön helposti

Murtumat ja toimintakyvyn lasku ovat estettävissä varhaisen kuntoutuksen avulla. Tähän Luustoliitto tarjoaa valmiin ja maksuttoman työkalun kuntoutuksen ja hoitotyön ammattilaisille. Työkalua voidaan hyödyntää erilaisissa julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimipaikoissa osteoporoosia sairastavien asiakkaiden auttamisessa.

Työkalu on tavoitteellinen kurssitoiminta. Kokonaisuus on valmiiksi suunniteltu ja kurssimateriaali on selkeä ja kattava. Lisäksi Luustoliitolta saa kurssin ohjaamiseen tarvittavan koulutuksen ja tuen.  

– Oli helppo hypätä ohjaamaan kurssia, toteaa Annika Timonen, fysioterapeutti Koskelan palvelukeskuksesta Helsingistä.

Tuloksilla kukkaro kiinni

Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä toteutettu kurssi yhdistää ammattilaisohjauksen ja vertaistuen, jolloin kuntoutuja saa eväitä osteoporoosin kanssa elämiseen ja omahoitoon. Kurssilla painottuu omahoitotiedon soveltaminen omaan arkeen harjoitusten ja keskusteluiden avulla. Lisäksi tarkastellaan omaa matkaa osteoporoosin kanssa ja siinä eteenpäin kantavia voimavaroja. Näin tulokset myös siirtyvät kuntoutujien arkeen.

Kurssiohjaajana toiminut vastaava ohjaaja, toimintaterapeutti AMK Essi Serni Pohjois-Haagan palvelukeskuksesta Helsingistä kertoo, että kurssilla keskeistä on kuntoutujan niin ohjaajilta kuin muulta ryhmältä saamansa into, rohkaisu ja tuki. Osteoporoosin omahoitoon keskittyvä kurssi yhdistää kuntoutujat ja luo pohjan heidän omien tavoitteidensa asettamiselle.

Poikkeuksetta kuntoutujat oivaltavat kurssilla omien pienien tekojensa tärkeyden ja niiden vaikutukset elämässään. Tiedon ja konkreettisten tekojen ohella kurssilla käydyt keskustelut ovat lisänneet kuntoutujan ymmärrystä omasta tilanteestaan. Lisäksi on mm. tullut uskallusta lähteä murtuman jälkeen taas liikkeelle.  

Kurssi vaikuttaa positiivisesti kuntoutujan mielialaan, elämänlaatuun, elintapoihin ja toimintakykyyn, Essi Serni tiivistää. Näin voidaan ehkäistä kalliita luunmurtumia. Hyöty näkyy pitkäaikaisesti kuntoutujien toimintakyvyssä, ammattilaisresurssien tehokkaassa käytössä sekä kuntien ja maakuntien kukkarossa.

Pauliina Tamminen, omahoidon koordinaattori, Luustoliitto

Pauliina Tamminen Luustoliitto_pieni

www.luustoliitto.fi/hoitamattomuuden-hinta

www.luustoliitto.fi/luustokurssin-ohjaajaksi

#kukkarokiinni #hoitopolutkuntoon

Pauliina Tamminen, omahoidon koordinaattori, Suomen Luustoliitto ry
050 371 4558
pauliina.tamminen@luustoliitto.fi


Onko meillä varaa heittää lonkalta?
1.10.2018 Pauliina Tamminen, omahoidon koordinaattori, Luustoliitto

Laadukasta kuntoutusta entistä useammalle
28.9.2018 Ville Tuominen, myyntitiimipäällikkö, Fysioline Oy

Hyvä ergonomia tekee jokaisesta työpäivästä kevyempää
17.9.2018 Henna Lehtonen, avainasiakaspäällikkö, Respecta

Kuntoutus on kokonaisuus >>
20.8.2018 Sanna Mönkkönen

Kuormita, älä kuormitu – syketeknologian avulla tasapainoon >>
31.7.2018 Johanna Lehosmaa, Firstbeat

Kuntoutusteknologialla tuloksiin >>
30.5.2018 Marjo Jännes-Malm, Fysioline

Fysioterapian asiantuntijat kehittävät ammattitaitoaan aktiivisesti >>
16.5.2018 Tiina Mäkinen, Suomen Fysioterapeutit ry