Tuleeko etäteknologian käyttö mullistamaan suomalaisen kuntoutuksen?

03.10.2018

Tiedote 3.10.2018

Sosiaali- ja terveydenhuollossa digitalisaatioon ja teknologian käyttöön on asetettu suuria toiveita. Teknologiaa, kuten älypuhelimia, tietokoneita, erilaisia digitaalisia testejä, sensoreita ja monitoreja tulisi osata hyödyntää entistä tehokkaammin ja laaja-alaisemmin, jotta voitaisiin lisätä esim. palveluiden saavutettavuutta ja henkilökunnan ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta (Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2014).  (Etä)teknologian käyttö on yleistynyt myös fysioterapiassa ja kuntoutuksessa, esim. fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan ja harjoitteluun liittyvässä ohjauksissa, motivoinnissa ja seurannassa (Sjögren ym. 2013; 2017). Teknologian tuomaa lisähyötyä, vaikuttavuutta, kustannusvaikuttavuutta tai kuntoutujien ja henkilökunnan käyttäjäkokemuksia ei ole kuitenkaan tutkittu riittävästi.

 

Etäteknologiaa hyödyntävä liikunnallinen kuntoutus on vaikuttavaa

Aikaisempien, jo julkaistujen, tutkimuksien perusteella voidaan todeta, että etäteknologian käytöstä hyötyivät etenkin henkilöt, joilla on kuntoutuksen tarvetta sairautensa  (esim. sydänsairaus) perusteella. Etäteknologiaa käyttävässä ryhmässä havaittiin fyysinen aktiivisuuden olevan jopa 25 % suurempaa verrattuna ei teknologiaa käyttävään ryhmään. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin kuntoutujilla positiivisia muutoksia koetussa elämänlaadussa ja painonhallinnassa. Lisäksi yhdessä sovittujen motivointimenetelmien käyttö, etenkin moniammatillisessa kuntoutuksessa, edistää kuntoutujien fyysisen aktiivisuuden lisääntymistä (17%) ja ylläpysymistä (8,5%). Mikään käyttäytymisen muuttamiseen liittyvistä tekniikoista ei ollut kuitenkaan vaikuttavampi kuin toinen. Yleisimmin käytetyt menetelmät liittyivät tavoitteiden suunnitteluun ja asettamiseen, sosiaaliseen tukeen sekä palautteen antamiseen että seurantaan. 

Myös kustannusvaikuttavuus sekä kuntoutujan kokemukset etäteknologian käytöstä tulisi huomioida

Tällä hetkellä ei ole riittävästi tietoa siitä, miten etäteknologian käyttö soveltuu suomalaiseen kuntoutusjärjestelmään. Tutkimusryhmällämme on raportointivaiheessa kaksi Kelan rahoittamaan etäkuntoutukseen liittyvää tutkimusta.  Tutkimuksen tavoitteena oli henkilökunnan ja kuntoutujien kanssa tutkia ja kehittää suomalaiseen kuntoukseen sopiva käytänteitä ja kuntoutuspalveluja, jotka ovat vaikuttavia, turvallisia, motivoivia, merkityksellisiä ja kustannusvaikuttavia. Tulevaisuudessa kuntoutujilla tulisi olla mahdollisuus halutessaan osallistua kuntoutuspalveluihin osittain tai kokonaan etäteknologian välityksellä.

Lisätietoja:

Tuulikki Sjögren, yliopistonlehtori (TtT, LitM, KM, ft) /Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteiden tiedekunta (Viveca 283). Puh: +358401696841, Sähköposti: tuulikki.sjogren@jyu.fi

Takaisin