Pystynkö siihen yksin? Yksilöllistä fysioterapiaa yhteistyössä ja näyttöön perustuen

03.10.2018

Tiedote 3.10.2018

Fysioterapeutit ovat aktiivisia ammattitaitonsa kehittäjiä, mistä kertovat kymmenen erikoisalayhdistystä ja tähän mennessä kuusi eri alojen erikoisasiantuntijan ammattinimikettä. Laaja-alainen erikoistuminen liittyy fysioterapian toteutuksen asiakaslähtöisyyteen ja fysioterapeutin tarpeeseen vastata työssä vastaan tuleviin vaatimuksiin.

Tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden ja kivun hoidon ammattilainen

Suurin osa, noin 85-90 % tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista on toimintahäiriöitä, joiden syiden selvittäminen ja hoito on fysioterapeutin työtä. Asiakkaan taustahistorian, liikkumisen havainnoinnin ja manuaalisen tutkimisen perusteella laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnitelma, jolla edetään. Fysioterapian toteutus on aina yksilöllinen, sillä vaivojen syyt, muut sairaudet, pelot jne. vaikuttavat kivun kokemiseen ja toimintakyvyn haittaan. Fysioterapeutin taitoja tarvitaan myös esimerkiksi kipupotilaan liikkumiseen, päivittäisiin toimintoihin ja oman kehon kokemiseen liittyvien uhkakuvien ja vaarojen kääntämisessä mahdollisuuksiksi sekä voimavaroiksi.

Lääkkeetöntä kivunhoitoa

Erilaisilla pehmytkudoksiin ja niveliin kohdistuvilla käsittelyillä voidaan helpottaa jäykkyyttä ja kipua. Liikkeen manuaalinen avustaminen ja ohjaaminen voivat olla tarpeen harjoittelun alkuvaiheessa. Harjoittelu on tehokasta kivun hoitoa, paitsi fysiologisten myös psykologisten vaikutustensa ansiosta.

Fysioterapian tavoitteita voivat fyysisen toimintakyvyn kohentumisen ohella olla asiakkaan luottamuksen parantaminen omiin kykyihinsä sekä fyysisten ja psyykkisten vastoinkäymisten sietokyvyn lisääminen esimerkiksi pitkittyneen tai kroonisen kivun yhteydessä. Fysioterapeutti on harjoittelun räätälöinnin ammattilainen, joka osaa annostella liikkeen lääkkeeksi kunkin asiakkaan tarpeisiin.

Yksilöllistä fysioterapiaa näyttöön perustuen

Tieto ja viisaus. Fysioterapeutin työ on tutkimustiedon jalkauttamista käytäntöön kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Viisaus terapiatyössä kasvaa tiedon ja kokemuksen myötä. Kukaan ei pysty siihen yksin vaan fysioterapia, kuten koko terveydenhuolto on joukkuelaji, jossa jokaista osaajaa tarvitaan parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Tiina Lahtinen-Suopanki

tiina.lahtinen-suopanki@kolumbus.fi

Orton Oy

 

 

Takaisin